เติมลุ้นรถ แจกโชคนับล้านกับเอสโซ่

เติมลุ้นรถ แจกโชคนับล้านกับเอสโซ่

เติมเอสโซ่ทุก 700 บาท รับคูปอง 1 ใบ พิเศษ! สำหรับซูพรีมพลัส รับคูปองเพิ่มเป็น 2 ใบ ลุ้นรถ 3 คัน และคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส รวมมูลค่ากว่า 4.8 ล้านบาท*
เฉพาะสมาชิกบัตรเอสโซ่ สไมล์ส สะสมคูปองเพื่อแลกซื้อแมคโดนัลด์ ในราคาพิเศษ
 • ครบ 2 ใบ แลกซื้อไอศกรีมซันเด 1 ถ้วย เพียงถ้วยละ 9 บาท (จากปกติ 30 บาท)
 • ครบ 5 ใบ แลกซื้อแมคฟิช แมคไก่ ซามูไรเบอร์เกอร์หมู ดีลักซ์ชีสเบอร์เกอร์ หรือนักเก็ต 6 ชิ้น (อย่างใดอย่างหนึ่ง) เพียง 39 บาท (จากปกติ 95 บาท)


*ของรางวัลรถยนต์อ้างอิงมูลค่าตามใบเสนอราคาของบริษัท โตโยต้าเจริญค้า (ราชบุรี) 1961 จำกัด และบริษัท สตาร์แฟลก จำกัด ของรางวัลคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส อ้างอิงมูลค่าตามอัตราการใช้คะแนนเอสโซ่ สไมล์ส ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 (คะแนนเอสโซ่ สไมล์ส 250 คะแนน ใช้แทนเงินสดมูลค่า 50 บาท เมื่อเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่)

ใบอนุญาตเลขที่ 474 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี
เติมเอสโซ่ทุก 700 บาท รับคูปองชิงโชค 1 ใบ
พิเศษ! สำหรับซูพรีมพลัส แก๊สโซฮอล์ 95 และซูพรีมพลัส ดีเซล รับคูปองเพิ่มเป็น 2 ใบ
ลุ้นรถ 3 คัน และคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส รวมมูลค่ากว่า 4.8 ล้านบาท*
เฉพาะสมาชิกบัตรเอสโซ่ สไมล์ส รับเพิ่ม! คูปองแลกซื้อแมคโดนัลด์ ราคาพิเศษ
ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่ 16 มกราคม – 15 มีนาคม 2561


เงื่อนไขการชิงโชค:
 สถานที่ส่งคูปองชิงโชค
 สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ที่ร่วมรายการ
 เริ่มรับคูปองชิงโชค
 16 มกราคม 2561 
 หมดเขตรับคูปองชิงโชค
 15 มีนาคม 2561
 กำหนดวันที่จับรางวัล
 29 มีนาคม 2561
 สถานที่จับรางวัล
 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
 ประกาศผล
 9 เมษายน 2561 ผ่าน www.fuels.esso.co.th
   และติดประกาศที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ที่ร่วมรายการทั่วประเทศวันที่ 14 พฤษภาคม 2561

 

รายละเอียดของรางวัล:
ส่งคูปองชิงโชค ลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,878,000 บาท*
รางวัลที่ 1: Mercedes-Benz GLA 200 Urban จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 2,020,000 บาท
รางวัลที่ 2: Toyota Fortuner 2.8 TRD Sportivo 2WD AT จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 1,649,000 บาท
รางวัลที่ 3: Toyota Yaris (G) จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 609,000 บาท
รางวัลที่ 4: คะแนนเอสโซ่ สไมล์ส 25,000 คะแนน (ใช้แทนเงินสดเพื่อเติมน้ำมันมูลค่า 5,000 บาท) จำนวน 120 รางวัล มูลค่ารวม 600,000 บาท

*ของรางวัลรถยนต์อ้างอิงมูลค่าตามใบเสนอราคาของบริษัท โตโยต้าเจริญค้า (ราชบุรี) 1961 จำกัด และบริษัท สตาร์แฟลก จำกัด ของรางวัลคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส อ้างอิงมูลค่าตามอัตราการใช้คะแนนเอสโซ่ สไมล์ส ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 (คะแนนเอสโซ่ สไมล์ส 250 คะแนน ใช้แทนเงินสดมูลค่า 50 บาท เมื่อเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่)

หมายเหตุ:

 • คูปองชิงโชคจะสามารถใช้ได้สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีตราประทับประจำสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ที่ร่วมรายการแล้วเท่านั้น
 • เขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ ลงบนคูปองชิงโชคให้ชัดเจน เพื่อส่งลุ้นรับรางวัล
 • ส่งคูปองชิงโชคได้ที่กล่องรับคูปองที่ตั้ง ณ สถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมรายการทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561 ถึง 15 มีนาคม 2561 โดยคูปอง 1 ใบ ถือเป็นชิ้นส่วน 1 สิทธิ์ ของผู้ร่วมรายการ และจะเริ่มดำเนินการเก็บชิ้นส่วนจากทั่วประเทศหลังวันที่ 15 มีนาคม 2561 เพื่อนำไปจับรางวัลหาผู้โชคดีต่อไป
 • การจับรางวัลจะกระทำต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ จะเชิญมาเป็นคณะกรรมการและสักขีพยาน
 • ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องทำถูกต้องครบถ้วนตามกติกาเท่านั้น และจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ามากที่สุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น โดยในกรณีมีข้อขัดแย้งหรือต้องตีความให้ยึดตามคำตัดสินของคณะกรรมการซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สำหรับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปที่อยู่ในข่ายต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย) จะเป็นผู้รับภาระภาษีให้แก่ผู้รับรางวัลโดยออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้เพียงครั้งเดียว
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง
 • เว็บไซต์ www.fuels.esso.co.th ในวันที่ 9 เมษายน 2561
 • ติดประกาศที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ที่ร่วมรายการ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561
 • บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย) จะแจ้งผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถยนต์ทราบเป็นรายบุคคลต่อไป เพื่อติดต่อรับรางวัล ณ สถานที่ วันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนด โดยผู้โชคดีต้องนำหลักฐานประจำตัวบุคคลหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (ในกรณีผู้โชคดีเป็นชาวต่างด้าว) ระบุชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ ตรงกับข้อมูลที่กรอกไว้ในคูปองชิงโชค พร้อมสำเนา 1 ชุด มาแสดงเป็นหลักฐานเพื่อขอรับรางวัลด้วยตัวเอง ซึ่งผู้โชคดีต้องติดต่อขอรับรางวัลที่บริษัทฯ หรือตัวแทนของบริษัทฯ ในวันและเวลาทำการภายใน 30 วัน หลังวันประกาศผลผ่าน www.fuels.esso.co.th คือวันที่ 9 เมษายน 2561
 • สำหรับรางวัลคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส ผู้โชคดีที่มีบัตรสมาชิกเอสโซ่ สไมล์ส จะได้รับรางวัลคะแนนสะสมโดยโอนเข้าบัญชีบัตรที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายใน 30 วัน และสำหรับผู้โชคดีที่ยังไม่มีบัตรสมาชิกฯ จะได้รับการติดต่อให้ลงทะเบียน เพื่อรับบัตรสมาชิกฯ พร้อมรางวัลคะแนนสะสมในบัตรภายใน 30 วัน หลังวันประกาศผลผ่าน www.fuels.esso.co.th คือวันที่ 9 เมษายน 2561
 • ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้โชคดีทราบ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกของรางวัลดังกล่าว หรือบริษัทฯ อาจจะพิจารณามอบของรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทย หรือสาธารณกุศลอื่นต่อไป
 • ของรางวัลไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่า โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • พนักงานของ บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย) สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ และบริษัทในเครือ บริษัทผู้พิมพ์ และผู้โฆษณารายการส่งเสริมการขายนี้ และครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้น ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • ผู้โชคดีที่ติดต่อขอรับรางวัลจะต้องยินยอมให้บริษัทฯ และตัวแทนโฆษณาของบริษัทฯ นำภาพ เสียง ชื่อ และ/หรือข้อมูลอื่นๆ ของผู้โชคดีไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่เรียกร้องเงินหรือสิ่งตอบแทนใดๆ เพิ่มเติม
 • ใบอนุญาตเลขที่ 474 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากสื่ออื่นๆ ของบริษัทฯ


เงื่อนไขการใช้คูปองแมคโดนัลด์

 • พิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเอสโซ่ สไมล์ส เมื่อเติมน้ำมันครบทุก 700 บาท ที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561 ถึง 15 มีนาคม 2561 รับคูปอง 1 ใบ
 • สะสมครบ 2 ใบ แลกซื้อไอศกรีมซันเด 1 ถ้วย เพียงถ้วยละ 9 บาท (จากปกติ 30 บาท)
 • สะสมครบ 5 ใบ แลกซื้อ แมคฟิช แมคไก่ ซามูไรเบอร์เกอร์หมู ดีลักซ์ชีสเบอร์เกอร์ หรือนักเก็ต 6 ชิ้น (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ในราคา 39 บาท (จากราคาปกติ 95 บาท)
 • ใช้ได้ที่แมคโดนัลด์ทุกสาขาที่ร่วมรายการ ยกเว้น อิมแพค เมืองทองธานี ชาเลนเจอร์, เอ็มควอเทียร์, สาขาภายในสนามบิน, สาขาบนสถานีรถไฟฟ้า BTS ทุกสาขา, เคาน์เตอร์ของหวาน, บริการจัดส่งถึงบ้าน และบริการไดร์ฟทรู
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของแมคโดนัลด์
 • เงื่อนไขการใช้คูปองเป็นไปตามที่บริษัท แมคไทย จำกัด กำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คูปองใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561 ถึง 22 มีนาคม 2561
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย