โปรโมชั่น

ทุกการเดินทางคือการคืนกำไรให้คุณ  

คุ้มค่ามากขึ้นด้วยโปรโมชั่นจากเอสโซ่

supreme-promo-en-xs

รับคะแนนคูณ 2 เมื่อเติมเอสโซ่ซูพรีมพลัส  

สำหรับสมาชิกบัตรเอสโซ่ สไมล์ส จะได้รับคะแนนพิเศษคูณ 2 เมื่อเติมน้ำมันเอสโซ่ ซูพรีมพลัส แก๊สโซฮอล์ 95 และซูพรีมพลัส ดีเซล ตั้งแต่ 16 พ.ย. 60 – 15 ม.ค. 61 ณ สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ที่ร่วมรายการ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

 • คะแนนสะสมตามเงื่อนไขปกติเมื่อรวมกับคะแนนพิเศษที่เพิ่มให้จำกัดสูงสุดไม่เกิน 1,600 คะแนนต่อเดือน (800 คะแนนแรก สำหรับซูพรีมพลัส แก๊สโซฮอล์ 95 และซูพรีมพลัส ดีเซล และ 800 คะแนนถัดไป เฉพาะซูพรีมพลัส แก๊สโซฮอล์ 95)
 • สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมตามเงื่อนไขปกติก่อน 1 เท่าเมื่อเติมน้ำมัน โดยคะแนนพิเศษส่วนที่ได้เพิ่มอีก 1 เท่าจะได้รับหลังสิ้นสุดรายการ โดยบริษัทฯ จะส่ง SMS ถึงสมาชิก (เฉพาะรายที่ไม่ได้แจ้งความจำนง/ระบุไว้ในใบสมัครบัตรเอสโซ่ สไมล์สว่าไม่ต้องการรับข่าวสารจากบริษัทฯ) เพื่อแจ้งยืนยันการได้รับคะแนนพิเศษตามเงื่อนไขดังกล่าวภายใน 30 วัน เมื่อสิ้นสุดรายการ สมาชิกที่ไม่ได้รับ SMS จากบริษัทฯ สามารถตรวจสอบคะแนนได้จาก https://www.essosmiles.com/th/ โดยเข้าสู่ระบบบัญชีสมาชิกบัตรเอสโซ่ สไมล์สตามที่ลงทะเบียนไว้
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรเครดิตน้ำมัน ซินเนอร์ยี่การ์ด (TMB) บัตรเครดิตน้ำมันเอสโซ่ ฟลีทการ์ด (TMB) และบัตรเครดิตน้ำมันเอสโซ่ ฟลีทการ์ด (KTB)
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ หรือยกเลิกโปรแกรมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรเอสโซ่ สไมล์ส รวมทั้งสิทธิประโยชน์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับบัตรฯ การใช้บัตรฯ การสะสมและการใช้คะแนนเอสโซ่ สไมล์สได้จาก https://www.essosmiles.com/th/about-smiles/all-about-smiles หรือสื่ออื่นในสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ที่ร่วมรายการ


 • H2O Water promotion

  สดชื่นกับน้ำดื่มฟรีเมื่อเติมน้ำมัน ณ สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ที่ร่วมรายการ

  เติมน้ำมันเอสโซ่ทุก 700 บาท รับฟรี น้ำดื่ม 1.5 ลิตร 1 ขวด มูลค่าขวดละ 14 บาท วันที่ 1 – 30 พ.ย. 2560 ณ.สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ที่ร่วมรายการ

 • บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า แพลทินัม

  บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า แพลทินัม

  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3% เมื่อเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ไม่มีกำหนดยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดการเติมน้ำมันสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท ต่อเซลล์สลิป และไม่เกิน 6 ครั้งต่อรอบบัญชี หรือเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 180 บาทต่อรอบบัญชี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 59 ถึง 31 ธ.ค. 62 โดยจะคำนวณจากวันที่บันทึกรายการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม ›

Loading