โปรโมชั่น |บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)

โปรโมชั่น

ทุกการเดินทางคือการคืนกำไรให้คุณ

คุ้มค่ามากขึ้นด้วยโปรโมชั่นจากเอสโซ่
ฉลอง 125 ปี แจกใหญ่ 125 รางวัล เมื่อเติมน้ำมันเอสโซ่ครบทุก 700 บาท

ฉลอง 125 ปี แจกใหญ่ 125 รางวัล

สมาชิกเอสโซ่ สไมล์สเติมทุก 700 บาท ลุ้นรางวัลใหญ่ 125 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 6.4 ล้านบาท
พิเศษ! เติมซูพรีมพลัสรับ 4 สิทธิ์ลุ้น
ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 62 – 29 ก.พ. 63

รายละเอียดเพิ่มเติม
 • เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ เฉพาะสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ที่ร่วมรายการ
 • สำหรับสมาชิกเอสโซ่ สไมล์ส จะได้รับคะแนน x2 เมื่อเติมน้ำมันทุกชนิด ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • คะแนนสะสมที่ได้จากการเติมน้ำมันทุกชนิดเมื่อรวมกับคะแนน x2 ตามโปรแกรมนี้ จำกัดสูงสุดไม่เกิน 2,000 คะแนนต่อเดือน
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรเครดิตเติมน้ำมัน ซินเนอร์ยี่การ์ด บัตรเครดิตน้ำมันเอสโซ่ ฟลีทการ์ด (TMB) และบัตรเครดิตน้ำมันเอสโซ่ ฟลีทการ์ด (KTB)
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง หรือยกเลิกโปรแกรมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  • เติมน้ำมันซูพรีมพลัส แก๊สโซฮอล์ 95 ทุก 1 ลิตรเต็มจะได้รับคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส 4 คะแนน (ปกติได้รับ 2 คะแนน)
  • เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ทุก 1 ลิตรเต็มจะได้รับคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส 2 คะแนน (ปกติได้รับ 1 คะแนน)
  • เติมน้ำมันซูพรีมพลัส ดีเซล ทุก 2 ลิตรเต็มจะได้รับคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส 2 คะแนน (ปกติได้รับ 1 คะแนน)
  • ดีเซลและ ดีเซลB20 ทุก 4 ลิตรเต็มจะได้รับคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส 2 คะแนน (ปกติได้รับ 1 คะแนน)
  • เติมน้ำมันทุกชนิดโดยต้องเติมขั้นต่ำ 5 ลิตรต่อครั้ง จึงจะได้รับคะแนน
  • สะสมคะแนนได้ไม่เกิน 200 คะแนนต่อครั้ง (น้ำมันซูพรีมพลัส แก๊สโซฮอล์ 95 และน้ำมันซูพรีมพลัส ดีเซล ได้ไม่เกิน 400 คะแนนต่อครั้ง) / และไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรเอสโซ่ สไมล์ส รวมทั้งสิทธิประโยชน์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง เกี่ยวกับบัตรฯ การใช้บัตรฯ การสะสมและการใช้คะแนนเอสโซ่ สไมล์สได้จาก https://www.essosmiles.com/th หรือสื่ออื่นในสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่
โปรโมชัน น้ำ ฟรี

เติมน้ำมันเอสโซ่ เติมความสดชื่นกับน้ำดื่ม

รับน้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร ฟรี 1 ขวด

เมื่อเติมน้ำมันครบ 700 บาท

 

1 ธ.ค – 31 ธ.ค. 62

 • เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ ที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • สำหรับสมาชิกทั่วไป รับน้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร ฟรี 1 ขวด มูลค่า 14 บาท เมื่อเติมน้ำมันชนิดใดก็ได้ครบทุก 700 บาท
 • สำหรับสมาชิกเอสโซ่ สไมล์ส เมื่อเติมน้ำมันดีเซล ครบทุก 2,500 บาท รับเพิ่มน้ำดื่ม ขนาด 1.5 ลิตร 3 ขวด มูลค่าขวดละ 14 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 62 ถึง 30 พ.ย. 62
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรเอสโซ่ สไมล์ส รวมทั้งสิทธิประโยชน์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับบัตรฯ การใช้บัตรฯ การสะสมและการใช้คะแนนเอสโซ่ สไมล์สได้จาก https://www.essosmiles.com/th หรือสื่ออื่นในสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่
บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า แพลทินัม

บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า แพลทินัม

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3% เมื่อเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ไม่มีกำหนดยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดการเติมน้ำมันสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท ต่อเซลล์สลิป และไม่เกิน 6 ครั้งต่อรอบบัญชี หรือเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 180 บาทต่อรอบบัญชี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 59 ถึง 31 ธ.ค. 64 โดยจะคำนวณจากวันที่บันทึกรายการ

รายละเอียดเพิ่มเติม ›