โปรโมชั่น

ทุกการเดินทางคือการคืนกำไรให้คุณ  

คุ้มค่ามากขึ้นด้วยโปรโมชั่นจากเอสโซ่

ฟรี โพคารี่สเวท เมื่อเติมซูพรีมพลัส

เติมซูพรีมพลัส ทุก 800 บาท รับฟรี เครื่องดื่มโพคารี่สเวท มูลค่า 25 บาท 1 ขวด

1 ต.ค. 62 – 30 พ.ย. 62

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ เฉพาะสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ที่ร่วมรายการ
 • สำหรับสมาชิกเอสโซ่ สไมล์ส จะได้รับคะแนน x2 เมื่อเติมน้ำมันทุกชนิด ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • คะแนนสะสมที่ได้จากการเติมน้ำมันทุกชนิดเมื่อรวมกับคะแนน x2 ตามโปรแกรมนี้ จำกัดสูงสุดไม่เกิน 2,000 คะแนนต่อเดือน
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรเครดิตเติมน้ำมัน ซินเนอร์ยี่การ์ด บัตรเครดิตน้ำมันเอสโซ่ ฟลีทการ์ด (TMB) และบัตรเครดิตน้ำมันเอสโซ่ ฟลีทการ์ด (KTB)
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง หรือยกเลิกโปรแกรมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  • เติมน้ำมันซูพรีมพลัส แก๊สโซฮอล์ 95 ทุก 1 ลิตรเต็มจะได้รับคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส 4 คะแนน (ปกติได้รับ 2 คะแนน)
  • เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ทุก 1 ลิตรเต็มจะได้รับคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส 2 คะแนน (ปกติได้รับ 1 คะแนน)
  • เติมน้ำมันซูพรีมพลัส ดีเซล ทุก 2 ลิตรเต็มจะได้รับคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส 2 คะแนน (ปกติได้รับ 1 คะแนน)
  • ดีเซลและ ดีเซลB20 ทุก 4 ลิตรเต็มจะได้รับคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส 2 คะแนน (ปกติได้รับ 1 คะแนน)
  • เติมน้ำมันทุกชนิดโดยต้องเติมขั้นต่ำ 5 ลิตรต่อครั้ง จึงจะได้รับคะแนน
  • สะสมคะแนนได้ไม่เกิน 200 คะแนนต่อครั้ง (น้ำมันซูพรีมพลัส แก๊สโซฮอล์ 95 และน้ำมันซูพรีมพลัส ดีเซล ได้ไม่เกิน 400 คะแนนต่อครั้ง) / และไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรเอสโซ่ สไมล์ส รวมทั้งสิทธิประโยชน์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง เกี่ยวกับบัตรฯ การใช้บัตรฯ การสะสมและการใช้คะแนนเอสโซ่ สไมล์สได้จาก https://www.essosmiles.com/th หรือสื่ออื่นในสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่
ลูกค้าคลับการ์ด รับคะแนนคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส 2 เท่า

ลูกค้าคลับการ์ด รับคะแนนคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส 2 เท่าเมื่อเติมน้ำมันที่ปั๊มเอสโซ่ทุกสาขา

สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าคลับการ์ดและเป็นสมาชิกบัตรเอสโซ่ สไมล์ส เท่านั้น คุณสามารถรับคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส 2 เท่าจากคะแนนปกติ ทุกครั้งที่เติมน้ำมัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

โปรโมชันฟรี น้ำ 3 ขวด เมื่อเติมดีเซลครบ 2,500 บาท เฉพาะสมาชิกสไมล์ส

รับน้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร ฟรี 1 ขวด มูลค่าขวดละ 14 บาท เมื่อเติมน้ำมันครบทุก 700 บาท

สำหรับสมาชิกเอสโซ่ สไมล์ส เมื่อเติมน้ำมันดีเซลทุกชนิด ครบทุก 2,500 บาท รับเพิ่มน้ำดื่ม ขนาด 1.5 ลิตร มูลค่าขวดละ 14 บาท 3 ขวด

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 – 31 ต.ค. 62

 • เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ ที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • สำหรับสมาชิกทั่วไป รับน้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร ฟรี 1 ขวด มูลค่า 14 บาท เมื่อเติมน้ำมันชนิดใดก็ได้ครบทุก 700 บาท
 • สำหรับสมาชิกเอสโซ่ สไมล์ส เมื่อเติมน้ำมันดีเซล ครบทุก 2,500 บาท รับเพิ่มน้ำดื่ม ขนาด 1.5 ลิตร 3 ขวด มูลค่าขวดละ 14 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 ถึง 31 ต.ค. 62
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรเอสโซ่ สไมล์ส รวมทั้งสิทธิประโยชน์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับบัตรฯ การใช้บัตรฯ การสะสมและการใช้คะแนนเอสโซ่ สไมล์สได้จาก https://www.essosmiles.com/th หรือสื่ออื่นในสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่
 • บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า แพลทินัม

  บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า แพลทินัม

  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3% เมื่อเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ไม่มีกำหนดยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดการเติมน้ำมันสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท ต่อเซลล์สลิป และไม่เกิน 6 ครั้งต่อรอบบัญชี หรือเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 180 บาทต่อรอบบัญชี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 59 ถึง 31 ธ.ค. 64 โดยจะคำนวณจากวันที่บันทึกรายการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม ›


Loading