บจก.น้ำมันจอมขวัญ

192 หมู่ที่ 3 ถ.จันดี-นคร ต.จันดี อ.ฉวาง

นครศรีธรรมราช 8025005:00-22:00

Features

  • ซูพรีมพลัส ดีเซล
  • แก๊สโซฮอล์ 95