บจก.ศรีทองเจ็ดยอด (วัดเจ็ดยอด)

44 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 5000000:00-24:00

Features

  • ซูพรีมพลัส แก๊สโซฮอล์ 95
  • ซูพรีมพลัส ดีเซล