หจก.ภาภูมิ ปิโตรเลียม

101 หมู่ 6 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.บ้านกลาง อ.เมือง

ลำพูน 51000

เบอร์ติดต่อ : 053-581512/053-511556

Features

  • แก๊สโซฮอล์ 95
  • ซูพรีมพลัส แก๊สโซฮอล์ 95
  • ซูพรีมพลัส ดีเซล
  • B20