บจก.พี.เอส ออยล์ เซอร์วิส

322 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ในเมือง อ.เมือง

นครศรีธรรมราช 80000

เบอร์ติดต่อ : 075-312566/075-348098

Features

  • แก๊สโซฮอล์ 95
  • B20