หจก.ภาภูมิ ปิโตรเลียม

101 หมู่ 6 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.บ้านกลาง อ.เมือง

จังหวัดลำพูน 5100004:00-23:00

Features

  • แก๊สโซฮอล์ 95
  • ซูพรีมพลัส แก๊สโซฮอล์ 95
  • ซูพรีมพลัส ดีเซล
  • B10