บริษัท เอ็นไอจี กรุ้ป จำกัด

317/9 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง

จังหวัดชลบุรี 2022000:00-24:00