บจก.ซี.เอส.เค.เซอร์วิส

274 หมู่ 6 ถ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมือง

จังหวัดขอนแก่น 4026005:00-22:00

Features

  • ซูพรีมพลัส ดีเซล
  • B10