บจก.ซี.เอส.เค.เซอร์วิส

339 หมู่ 4 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง

ขอนแก่น 40000

เบอร์ติดต่อ : 043-346425

Features

  • แก๊สโซฮอล์ 95
  • ซูพรีมพลัส ดีเซล
  • B20